Menu

WB giữ nguyên dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm 2024 ở mức 5,5%


WB cũng dự báo rằng tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm 2025 là 6% và tiếp tục nằm trong nhóm đầu...

Đánh giá toàn diện, khách quan thực trạng nền kinh tế Việt Nam năm 2023

Sáng 17/9, tại Nhà Quốc hội, Văn phòng Quốc hội phối hợp với Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, các cơ qua...


Tin mới
Phổ biến
Dành cho bạn
Xem nhiều
Back to top button