Menu

Tình hình hoạt động tháng 9 năm 2023 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 10/2023


Trong tháng 9 năm 2023, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đáp ứng đầy đủ nhu cầu điện phục vụ phát triển...

Đánh giá toàn diện, khách quan thực trạng nền kinh tế Việt Nam năm 2023

Sáng 17/9, tại Nhà Quốc hội, Văn phòng Quốc hội phối hợp với Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, các cơ qua...


Tin mới
Phổ biến
Dành cho bạn
Xem nhiều
Back to top button