Menu

NIC và Signify ký hợp tác khai phá về chiếu sáng tại Việt Nam


Vừa qua, tại Hà Nội, Tập đoàn hàng đầu Thế giới về lĩnh vực chiếu sáng (Signify) và Trung tâm Đổi mớ...

NIC và Signify ký hợp tác khai phá về chiếu sáng tại Việt Nam


Vừa qua, tại Hà Nội, Tập đoàn hàng đầu Thế giới về lĩnh vực chiếu sáng (Signify) và Trung tâm Đổi mớ...

Tư duy mở để xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo mở


Xây dựng đổi mới sáng tạo mở cần có thời gian, nguồn lực và các kỹ năng cũng như cần được nuôi dưỡng...

Báo chí cũng cần phải đổi mới sáng tạo và chuyên nghiệp

Chiều ngày 21-9-2023, tại Học viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Tạp chí Lý luận Chính tr...

Tin mới
Phổ biến
Dành cho bạn
Xem nhiều
Back to top button