Menu

Xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp


Các đại biểu quốc tế gợi ý Việt Nam cần tạo không gian ươm mầm và quỹ khởi nghiệp, định vị công nghệ...

Xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp


Các đại biểu quốc tế gợi ý Việt Nam cần tạo không gian ươm mầm và quỹ khởi nghiệp, định vị công nghệ...

Mảng sáng trong bức tranh khởi nghiệp của Việt Nam sau đề án 884

Năm 2016, khi Chính phủ quyết định đây là năm Quốc gia khởi nghiệp, Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái ...

Tin mới
Phổ biến
Dành cho bạn
Xem nhiều
Back to top button